საკრებულოს შუალედური არჩევნები
2018 წლის 13 მაისი
წინასწარი მონაცემები
#67.27 მაჟორიტარული ოლქი
სულ 3 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 3 უბნის მიხედვით
2გოდერძი კუკავა 442(33.51 %)
32ბაჩუკი ნარუშვილი 37(2.81 %)
41თენგიზ ალმასია 840(63.68 %)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
67.27 73 2. გოდერძი კუკავა - 122 (30.12%)
32. ბაჩუკი ნარუშვილი - 5 (1.23%)
41. თენგიზ ალმასია - 278 (68.64%)
ოქმი
67.27 74 2. გოდერძი კუკავა - 198 (42.58%)
32. ბაჩუკი ნარუშვილი - 11 (2.37%)
41. თენგიზ ალმასია - 256 (55.05%)
ოქმი

შესწორების ოქმი
67.27 103 2. გოდერძი კუკავა - 122 (27.17%)
32. ბაჩუკი ნარუშვილი - 21 (4.68%)
41. თენგიზ ალმასია - 306 (68.15%)
ოქმი
შემოსული ოქმები
#67.27 მაჟორიტარული ოლქი
#73 #74 #74 შესწორება #103