საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#3 საბურთალო
( მონაცემები 91 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 345 561 ოქმი
2 316 618 ოქმი
3 309 562 ოქმი
4 241 493 ოქმი
5 335 680 ოქმი
6 312 543 ოქმი
7 324 631 ოქმი
8 287 557 ოქმი
9 344 734 ოქმი
10 294 679 ოქმი
11 342 623 ოქმი
12 296 593 ოქმი
13 302 674 ოქმი
14 286 642 ოქმი
15 295 602 ოქმი
16 354 614 ოქმი
17 208 537 ოქმი
18 278 587 ოქმი
19 326 696 ოქმი
20 292 605 ოქმი
21 263 467 ოქმი
22 305 512 ოქმი
23 296 535 ოქმი
24 371 618 ოქმი
25 359 490 ოქმი
26 240 475 ოქმი
27 114 300 ოქმი
28 250 562 ოქმი
29 214 603 ოქმი
30 288 492 ოქმი
31 296 553 ოქმი
32 374 542 ოქმი
33 342 534 ოქმი
34 306 607 ოქმი
35 210 424 ოქმი
36 282 622 ოქმი
37 351 536 ოქმი
38 310 461 ოქმი
39 220 478 ოქმი
40 323 570 ოქმი
41 253 463 ოქმი
42 310 536 ოქმი
43 291 661 ოქმი
44 308 680 ოქმი
45 278 571 ოქმი
46 267 511 ოქმი
47 309 558 ოქმი
48 298 530 ოქმი
49 289 591 ოქმი
50 252 554 ოქმი
51 324 557 ოქმი
52 255 523 ოქმი
53 333 516 ოქმი
54 289 644 ოქმი
55 193 536 ოქმი
56 144 398 ოქმი
57 159 372 ოქმი
58 257 531 ოქმი
59 237 490 ოქმი
60 413 395 ოქმი
61 259 556 ოქმი
62 250 511 ოქმი
63 277 593 ოქმი
64 315 690 ოქმი
65 376 570 ოქმი
66 267 457 ოქმი
67 230 516 ოქმი
68 286 373 ოქმი
69 324 666 ოქმი
70 237 444 ოქმი
71 193 532 ოქმი
72 281 623 ოქმი
73 337 605 ოქმი
74 363 565 ოქმი
75 348 553 ოქმი
76 251 558 ოქმი
77 228 536 ოქმი
78 266 570 ოქმი
79 328 595 ოქმი
80 190 447 ოქმი
81 237 415 ოქმი
82 317 504 ოქმი
83 375 630 ოქმი
84 344 614 ოქმი
85 321 567 ოქმი
86 238 602 ოქმი
87 333 498 ოქმი
88 317 562 ოქმი
89 247 385 ოქმი
90 312 568 ოქმი
91 389 630 ოქმი