საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#54 სამტრედია
( მონაცემები 50 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 240 425 ოქმი
2 196 290 ოქმი
3 238 397 ოქმი
4 278 401 ოქმი
5 223 492 ოქმი
6 227 465 ოქმი
7 214 575 ოქმი
8 299 382 ოქმი
9 267 387 ოქმი
10 319 448 ოქმი
11 276 361 ოქმი
12 171 316 ოქმი
13 198 410 ოქმი
14 213 415 ოქმი
15 154 288 ოქმი
16 172 303 ოქმი
17 130 217 ოქმი
18 255 342 ოქმი
19 85 184 ოქმი
20 176 237 ოქმი
21 203 369 ოქმი
22 264 394 ოქმი
23 244 317 ოქმი
24 138 231 ოქმი
25 279 424 ოქმი
26 235 380 ოქმი
27 297 374 ოქმი
28 290 434 ოქმი
29 186 332 ოქმი
30 160 225 ოქმი
31 95 160 ოქმი
32 51 58 ოქმი
33 98 165 ოქმი
34 253 299 ოქმი
35 299 411 ოქმი
36 126 189 ოქმი
37 84 164 ოქმი
38 60 93 ოქმი
39 239 369 ოქმი
40 195 393 ოქმი
41 280 393 ოქმი
42 268 471 ოქმი
43 171 325 ოქმი
44 238 311 ოქმი
45 163 261 ოქმი
46 211 314 ოქმი
47 149 168 ოქმი
48 234 341 ოქმი
49 74 206 ოქმი
50 205 249 ოქმი